แถบพลาสติก

การออกแบบแถบพลาสติกมีผลอย่างมากต่อรูปลักษณ์ของกระเป๋า ความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองนั้นใหญ่มาก กระเป๋าที่มีแถบพลาสติกมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยกว่าและรองรับได้ดีกว่า แต่ไม่เหมาะกับการใส่ของในกระเป๋ามากเกินไป และนั่นคือข้อดีของแถบที่ไม่ใช่พลาสติก กระเป๋าที่ไม่มีแถบพลาสติก ยิ่งมีแถบพลาสติกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

  • ตัวอย่างแถบพลาสติก1

  • ตัวอย่างแถบพลาสติก2

  • ไม่มีแถบพลาสติก ตัวอย่าง 2

  • ไม่มีแถบพลาสติก ตัวอย่าง 2