บ้าน > การออกแบบกระเป๋า > วิธีการเปิด

วิธีการเปิด

วิธีการเปิดถุงมีหลายแบบ กระเป๋าส่วนใหญ่มีช่องเปิดเพียงช่องเดียว ต่างกันที่ซิปจะอยู่ตรงกลางกระเป๋าหรือข้างกระเป๋า ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปสองวิธี

  • ตำแหน่งซิปอยู่ตรงกลางกระเป๋า

  • ตำแหน่งซิปอยู่ข้างกระเป๋า